Vårt trevirke

Edelkastanje eller ekte kastanje (Castanea sativa) er et løvfellende tre i kastanjeslekten innenfor bøkefamilien , Eik tilhører også i denne familien. Edelkastanje må ikke forveksles med Hestekastanje som er mere utbredt i Norge. Faktisk er ikke disse to tre typene i samme slekt.

Edelkastanje

Edelkastanje treet blir opptil 40 m høyt med en stammediameter på 1,5 m og opptil 700 år. Treet er bredt og majestetisk, med gråbrun bark og med alder så får det ganske dype furer i stammen. Treet inneholder mye *tannin, som gjør det veldig motstandsdyktig mot utøy og vær. Treet produserer tannin hvert 12 til 30 år avhengig vekstforhold. Det store tannin innholdet gjør at virket blir ekstremt motstandsdyktig og hardt.

Det blir i store deler av Sør Europa brukt til møbler, tønner og utendørs, som i gjerder og liknende. Men også i større konstruksjoner, som i takkonstruksjoner med bjelker. Treet finnes i store deler av Sør-Europa og i deler av Balkan, samt i England. Man regner med at Romerne introduserte Edelkastanje i England, i forbindelse med sine felttog. Man antar at fruktene var med som en del av rasjonene for hæren og på den måten ble introdusert i England . Da Edelkastanje ikke er en opprinnelig art der. Noen veldig få trær kan også finnes i Sørlige deler av Norge.

*Tannin eller garvestoffer er en naturlig forekommende syre som finnes i mange forskjellige planter og plantedeler. Foruten i te, rødvin, kaffe m.fl..

Til vår viten så er det aldri vært introdusert møbler og gulv i Norge av dette treslaget i heltre format, i nyere tid. Så det er en stor glede for oss å være de første til vise det norske folk dette herlige og tøffe virket.

Korkeik

Korkeik  (Quercus suber) en mellomstor, eviggrønn art i eikeslekten, som er utbredt i det vestlige og sentrale middelhavsområdet. Den blir opp til 20 meter høy, men er vanligvis lavere. Bladene er 4–7 cm lange og mørkegrønne på oversiden, blekere under. Nøttene er 2–3 cm lange.

Treet har en tykk og korkaktig bark. Over tid kan denne barken bli svært tykk, og dette høstes hvert 10.–12. år som kork. Høstingen av kork skader ikke treet, og et nytt lag av kork gror til, noe som gjør det til en fornybar ressurs. Treet dyrkes mye i SpaniaPortugalAlgerieMarokkoFrankrikeItalia og Tunisia.

Korkeikskog dekker ca. 2,5 millioner hektar i disse landene. Portugal står for 50 % av verdens korkhøst. Korkeik kan ikke felles lovlig i Portugal, bortsett fra kontrollert felling av gamle, uproduktive trær. Noe kork blir også produsert i Øst-Asia fra den beslektede kinesisk korkeik (Quercus variabilis). Korkeik blir ca. 150–250 år gamle.

Eik

Eik (Quercus) er i planteslekt med bøkfamilien. Ca 450 arter, de fleste i Asia og Amerika, i Europa 27, og i Norge 2 ater. Trevirke hos de eiketrærne er gulaktig med karftige årer, og med en mørkere grå til gråbrun kjerneved.

I radialflaten opptrer såkaldte speil som flammer i veden og gir den er karakteristisk utseende. Som for alle ringporige treslag, vil brede årringer gi tyngre og sterkere trevirke i veden enn smale årringer.

Styrkeegenskapene er bedre enn for gran og furu, men krympingen er noe større. Holdbarheten er som følge av stort innhold av tannin/garvesyre, meget god.